0

Můj katalog

Tyto nemovitosti jste si vybral/a do svého katalogu. Budete-li mít zájem, můžete jednotlivé položky řadit dle potřeby, odebrat z katalogu nebo naopak přidat z dříve prohlížených položek. Stažení katalogu dokončíte stisknutím tlačítka „stáhnout můj katalog“.

Vybrané nemovitosti

Bytová jednotka projekt plocha karta nemovitosti transakce odebrat z katalogu

stáhnout katalog | stáhnout katalog / ceník

standardy

Technický stav domu a jednotek

Svislé nosné konstrukce domu jsou zděné. Stropy ve spodních patrech jsou monolitické, ve vrchních patrech dřevěné trámové. Objekt je kryt šikmou střechou dřevěného krovu s krytinou taškovou. Do dvora je střecha prolomena vikýřem.Fasáda domu není zateplena, jen omítnuta. Okna do jednotek jsou částečně novodobá plastová (lze předpokládat zvýšený požadavek na větrání prostor interiéru z důvodu odvedení vlhkosti) a částečně původní dřevěná špaletová.

Stav domovních instalací odpovídá době realizace domu z počátku 20 století. Páteřní rozvody vody a kanalizace jsou provedeny v původním materiálu. Vytápění je zajištěno lokálními plynovými nebo elektrickými topidly /plynové nebo elektrokotle samostatně pro jednotlivé bytové jednotky/. Ohřev TUV v bytech je zajištěn plynovým kotlem, nebo pomocí elektrického zásobníkového ohřívače. Větrání interiéru bytu je přirozeně okny a okny do společného světlíku.  

Materiálové a konstrukční řešení odpovídá době vzniku domu a dílčím úpravám popsaným níže, dům nebyl více rekonstruován.

 

Provedené opravy v domě

1959 -  Stavební úpravy v 6.NP – půdní vestavba

1977 -  Instalace osobního výtahu

1987 - Realizace trafostanice TS 10 v 1.PP

2001 - Rozšíření bytové jednotky v 6.NP do půdního prostoru

2005 - Sloučení dvou bytových jednotek ve 2.NP

 

Výhody a benefity

 • účelné a funkční dispoziční uspořádání
 • nízké náklady na provoz nemovitosti
 • pěkné výhledy do okolí
 • bydlení v domě s nízkým počtem bytových jednotek
 • vysoká užitná hodnota v atraktivní lokalitě

 

Zásadní úpravy rezidenčního domu

 • nová uliční fasáda
 • repase vstupních dveří do domu
 • instalace čipového systému
 • úprava elektro-rozvodů ve společných prostorech domu
 • revitalizace podlahy
 • ochranné sítě proti ptactvu
 • oprava omítek, malby

Generování PDF