0

Můj katalog

Tyto nemovitosti jste si vybral/a do svého katalogu. Budete-li mít zájem, můžete jednotlivé položky řadit dle potřeby, odebrat z katalogu nebo naopak přidat z dříve prohlížených položek. Stažení katalogu dokončíte stisknutím tlačítka „stáhnout můj katalog“.

Vybrané nemovitosti

Bytová jednotka projekt plocha karta nemovitosti transakce odebrat z katalogu

stáhnout katalog | stáhnout katalog / ceník

PRO INVESTORY

Vítejte na internetových stránkách Emitenta, společnosti City Home Finance III, s.r.o., které jsou určené pro investory. Společnost City Home Finance III, s.r.o., je založená pro účely vydání veřejných Dluhopisů.

Pro účely veřejné nabídky a přijetí dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu vydala společnost City Home Finance III, s.r.o. Základní prospekt dluhopisového programu zřízeného v roce 2023 na dobu 10 let v maximální celkové jmenovité hodnotě nesplacených dluhopisů ve výši 1.000.000.000 Kč. Základní prospekt dluhopisového programu obsahující znění Emisních podmínek byl schválen rozhodnutím ČNB č. j. 2023/074707/CNB/570, ke spis. zn. S-Sp-2023/00017/CNB/572 ze dne 15. června 2023, které nabylo právní moci dne 17. června 2023.

Emitent, společnost City Home Finance III, s.r.o., zahajuje prostřednictvím manažera emise, společnosti WOOD & Company Financial Services, a.s., veřejnou nabídku 1. emise dluhopisů v souladu s konečnými podmínkami vyhotovenými dne 20. června 2023.

Základní prospekt, jeho případné dodatky, konečné podmínky, jakož i ostatní uveřejněné dokumenty, historické finanční údaje a zprávy auditora, jsou k dispozici v elektronické podobě níže.


PERIODICKÉ INFORMACE

Dokumenty k náhledu:


FINANČNÍ INFORMACE - EMITENT

Dokumenty k náhledu:

FINANČNÍ INFORMACE - RUČITEL

Dokumenty k náhledu:


DLUHOPISY

Dokumenty k náhledu:


VÝBOR PRO AUDIT

  • Ing. Iveta Krašovicová – předseda výboru pro audit
  • Ing. Katarína Atalovičová - člen výboru pro audit
  • Ing. Markéta Štechová - člen výboru pro audit

Seznam členů výboru pro audit společnosti je ke stažení ZDE. 

Všechna práva na obsah a právo pro změnu vyhrazena. 

                                                                                                   

1 Zástavní smlouvy k akciím minoritních akcionářů mají totožné znění

fotogalerie

projekt Slezká 75

projekt Dvorecké náměstí

projekt Hanusova 31

projekt Ruská 4

projekt V Zahradách

projekt Ke Koulce

projekt Vratislavova 5

projekt Školská

projekt Nad Kajetánkou 12

projekt Plavecká

projekt Veletržní

projekt Nad Malým Mýtem

projekt Ruská 86

projekt Ďáblická 55


Napište nám

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle Podmínek zpracování osobních údajů.


Generování PDF