" "
0

Můj katalog

Tyto nemovitosti jste si vybral/a do svého katalogu. Budete-li mít zájem, můžete jednotlivé položky řadit dle potřeby, odebrat z katalogu nebo naopak přidat z dříve prohlížených položek. Stažení katalogu dokončíte stisknutím tlačítka „stáhnout můj katalog“.

Vybrané nemovitosti

Bytová jednotka projekt plocha karta nemovitosti transakce odebrat z katalogu

stáhnout katalog | stáhnout katalog / ceník

PRO AKCIONÁŘE

Vítejte na internetových stránkách společnosti City Home Invest III, a.s., které jsou určené pro akcionáře.

JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI City Home Invest III, a.s.

Představenstvo Společnosti svolává na žádost kvalifikovaného akcionáře v souladu s § 367 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, valnou hromadu Společnosti.

Valná hromada se bude konat dne 5. 6. 2023 od 18,00 hodin v sídle společnosti na adrese Holečkova 3331/35, Praha 5, v showroomu v přízemí. Pozvánka ZDE.

Valná hromada se bude konat dne 5. 6. 2023 od 18,30 hodin v sídle společnosti na adrese Holečkova 3331/35, Praha 5, v showroomu v přízemí. Pozvánka ZDE

Generování PDF