" "
0

Můj katalog

Tyto nemovitosti jste si vybral/a do svého katalogu. Budete-li mít zájem, můžete jednotlivé položky řadit dle potřeby, odebrat z katalogu nebo naopak přidat z dříve prohlížených položek. Stažení katalogu dokončíte stisknutím tlačítka „stáhnout můj katalog“.

Vybrané nemovitosti

Bytová jednotka projekt plocha karta nemovitosti transakce odebrat z katalogu

stáhnout katalog | stáhnout katalog / ceník

podporujeme

Skupina SATPO podporuje již od samého začátku, od roku 2012, Nadaci Dobrý Anděl v České republice. Tato nadace pomáhá rodinám s dětmi, kde dítě nebo rodič bojují s rakovinou, a tato nemoc je dostala do finanční tísně. Více informací o nadaci na www.dobryandel.cz.

Od roku 2010 podporuje také vzdělávací program  Junior Achievement určený pro žáky I. stupně základních škol a kromě zajištění studijních materiálů se zástupci společnosti aktivně účastní výuky a slavnostní graduace spojené s prohlídkou sídla společnosti.  V rámci naší spolupráce již graduovalo několik stovek žáků, kteří obdrželi diplom „mladý ekonom“. Vzdělávací program proběhl ve třídách v ZŠ Věry Čáslavské,  v mezinárodní škole Parklane, Prague British International School v pražské části Vlastina a Libuš,  ZŠ Cesta k úspěchu v Praze 6, ZŠ Lvíčata ČVUT, ZŠ Petřiny a ZŠ Hostivice a dokonce i v soukromé školce Bumble Bee. Výukové programy JA CZECH jsou zaměřené na podnikavost, finanční gramotnost a přípravu na zaměstnání. Junior Achievement byl založen v roce 1919 v USA a v roce 2022 byl nominován na Nobelovu cenu míru. Programy pro žáky a studenty se využují ve 120 zemích světa. Více informací na www.juniorachievement.org  .

V minulosti skupina SATPO jednorázově či opakovaně podpořila následující nadace a organizace:

 • domov Palata poskytující služby lidem se zrakovým postižením dobrovolnickou prací v domě a finančním příspěvkem pro zakoupení vybavení 
 • humanitární a nezisková organizace Člověk v tísni s finančním darem ve výši 1 Mio Kč na humanitární pomoc obětem ozbrojeného konfliktu na Ukrajině
 • vzdělávací nadace Duke of Edinghbourgh (Mezinárodní cena vévody z Edinburghu) ve formě finančního příspěvku na vzdělávání studentů a organizaci
 • nadační fond Naše dítě na pomoc týraným, zneužívaným, handicapovaným, ohroženým a opuštěným dětem prostřednictvím finančního příspěvku
 • sdružení Purpurové srdce pro předčasně narozené děti po celém světě finančním příspěvkem
 • nadační fond Pomoc popáleným finančním příspěvkem
 • nadační fond Kapka naděje pro pomoc dětem finančním příspěvkem
 • Mirabilis, občanské sdružení pro podporu asistenční služby, finančním příspěvkem

Kromě dlouhodobé podpory skupina SATPO přispívá i v rámci jednorázových finančních příspěvků u vybraných subjektů či do projektů z oblasti vzdělávání, umění, kultury a sportu zejména u dětí.  Příkladem jsou bikrosový klub BMX Řepy, sportovní klub ELAB team určený pro děti na přípravu pro triatlon se zaměřením na plavání, sportovní klub Green Tree Monkeys se zaměřením na horolezectví pro děti, aj.

Mezi podporované projekty patří:

 • PRAGUE NEXT – výstava současné a moderní architektury hlavního města Prahy
 • Barley Gallery
 • výstava 100 let pražské architektury  v rámci ARCHITECTURE WEEK
 • Mezinárodní konference Junior Achievement Alumni Europe
 • ples Na růžovo pod záštitou nadačního fondu Mamma HELP
 • výchovný projekt  Bezpečně na silnici od české pobočky Mezinárodní policejní asociace
 • pamětní koncert světově proslulé české Philharmonie u příležitosti oslavy 25.výročí sametové revoluce v Národní katedrále ve Washingtonu, DC
 • výtvarnou tvorbu českého malíře, Dominika Mareše, jehož umělecká díla byla prezentována v rámci UNITAS in Musica na benefičním galakoncertu v Paláci Žofín, aj.

 

NAPSALI O NÁS:

James Crewdson, taecher of business at the Prague British International School of  Prague, dated 14.10.2022:

"Původně jsme se přihlásili do programu JA Be Entrepreneur pro naše středoškolské studenty ve věku od 14 do 17 let. Zpětná vazba, kterou jsem od studentů obdržel, byla velmi pozitivní a setkání se jim opravdu líbilo, studentům se líbilo především to, že je učili profesionálové z průmyslu a návštěva společnosti pro ně byla skvělou příležitostí vidět, jak se koncepty probírané ve třídě uvádějí do praxe v reálném světě.

Díky zkušenosti z programu JA Be Entrepreneur jsme se jako škola pro tento akademický rok přihlásili do JA Firma programu a těšíme se na další spolupráci s organizací Junior Achievement."

 

Generování PDF