0

Můj katalog

Tyto nemovitosti jste si vybral/a do svého katalogu. Budete-li mít zájem, můžete jednotlivé položky řadit dle potřeby, odebrat z katalogu nebo naopak přidat z dříve prohlížených položek. Stažení katalogu dokončíte stisknutím tlačítka „stáhnout můj katalog“.

Vybrané nemovitosti

Bytová jednotka projekt plocha karta nemovitosti transakce odebrat z katalogu

stáhnout katalog | stáhnout katalog / ceník

podporujeme

Realitní a investiční skupina SATPO založila Nadační fond SATPO v prosinci 2022 pro účely podpory vzdělávání, zdraví,  kultury a sportu na území České republiky, podporuje projekty a organizace při rozvoji vzdělanosti zejména dětí a mládeže.  Aktivity Nadačního fondu SATPO jsou v souladu s vizí, hodnotami, kulturou a strategií v oblasti corporate social responsibility (CSR) v rámci skupiny SATPO. 

Již od samého začátku, od roku 2012, podporuje skupina SATPO Nadaci Dobrý Anděl v České republice. Tato nadace pomáhá rodinám s dětmi, kde dítě nebo rodič bojují s rakovinou, a tato nemoc je dostala do finanční tísně. Více informací o nadaci na www.dobryandel.cz.

Od roku 2010 podporuje také vzdělávací program  Junior Achievement určený pro žáky I. stupně základních škol a kromě zajištění studijních materiálů se zástupci společnosti aktivně účastní výuky a slavnostní graduace spojené s prohlídkou sídla společnosti.  V rámci naší spolupráce již graduovalo několik stovek žáků, kteří obdrželi diplom „mladý ekonom“. Vzdělávací program proběhl ve třídách v ZŠ Věry Čáslavské,  v mezinárodní škole Parklane, Prague British International School v pražské části Vlastina a Libuš,  ZŠ Cesta k úspěchu v Praze 6, ZŠ Lvíčata ČVUT, ZŠ Petřiny a ZŠ Hostivice a dokonce i v soukromé školce Bumble Bee. Výukové programy JA CZECH jsou zaměřené na podnikavost, finanční gramotnost a přípravu na zaměstnání. Junior Achievement byl založen v roce 1919 v USA a v roce 2022 byl nominován na Nobelovu cenu míru. Programy pro žáky a studenty se využují ve 120 zemích světa. Více informací na www.juniorachievement.org  .

V minulosti skupina SATPO jednorázově či opakovaně finančně podpořila následující nadace a organizace:

 • BMX Řepy, sportovní spolek se zaměřením na bikros pro děti a mládež
 • ElabTeam, sportovní spolek se zaměřením na plavání a přípravu mladý talentů na triatlon
 • TJ Bohemians Praha, oddíl TeamGym pro účely výroby reprezentativních dresů na národních a mezinárodních závodech
 • domov Palata poskytující služby lidem se zrakovým postižením dobrovolnickou prací v domě a finančním příspěvkem pro zakoupení vybavení 
 • humanitární a nezisková organizace Člověk v tísni s finančním darem ve výši 1 Mio Kč na humanitární pomoc obětem ozbrojeného konfliktu na Ukrajině
 • Aerobic Team Praha, sportovní spolek, pro účely reprezentativních dresů na národních a mezinárodních soutěžích, tento tím dosáhl 78 titulů z Mistrivství Ćeské repoubliky, 26 titulů z Mistrovství Evropy a 23 titulů z Mistrovství světa
 • vzdělávací nadace Duke of Edinghbourgh (Mezinárodní cena vévody z Edinburghu) ve formě finančního příspěvku na vzdělávání studentů a organizaci
 • Green Tree Monkeys, sportovní spolek se zaměřením na lezení a horolezectví dětí a mladých talentů pro účely pořízení sportovního vybavení a týmových triček
 • nadační fond Naše dítě na pomoc týraným, zneužívaným, handicapovaným, ohroženým a opuštěným dětem prostřednictvím finančního příspěvku
 • sdružení Purpurové srdce pro předčasně narozené děti po celém světě finančním příspěvkem
 • nadační fond Pomoc popáleným finančním příspěvkem
 • nadační fond Kapka naděje pro pomoc dětem finančním příspěvkem
 • Mirabilis, občanské sdružení pro podporu asistenční služby, finančním příspěvkem

Kromě dlouhodobé podpory skupina SATPO přispívá i v rámci jednorázových finančních příspěvků u vybraných subjektů či do projektů z oblasti vzdělávání, umění, kultury a sportu zejména u dětí.  

Mezi finančně podporované projekty dále patřily:

 • Hudební festival a Písňová akademie v září 2023 ve Žďáru nad Sázavou
 • startovné na World Championship  v triatlonu Challenge Family ve slovenském Šamoríně ve štafetě Women, závodu se účastnil jeden ze zaměstnanců společnosti
 • českou reprezentaci na Mistrovství Evropy ve Footgolfu, kde se účastnil jeden z kolegů naší společnosti
 • PRAGUE NEXT – výstava současné a moderní architektury hlavního města Prahy
 • Barley Gallery - výstava děl známého fotografa, uměleckého malíře a spisovatele Jana Saudka
 • výstava 100 let pražské architektury  v rámci ARCHITECTURE WEEK
 • Mezinárodní konference Junior Achievement Alumni Europe
 • ples Na růžovo pod záštitou nadačního fondu Mamma HELP
 • výchovný projekt  Bezpečně na silnici od české pobočky Mezinárodní policejní asociace
 • pamětní koncert světově proslulé české Philharmonie u příležitosti oslavy 25.výročí sametové revoluce v Národní katedrále ve Washingtonu, DC
 • výtvarnou tvorbu českého malíře, Dominika Mareše, jehož umělecká díla byla prezentována v rámci UNITAS in Musica na benefičním galakoncertu v Paláci Žofín, aj.

 

NAPSALI O NÁS:

James Crewdson, taecher of business at the Prague British International School of  Prague, dated 14.10.2022:

"Původně jsme se přihlásili do programu JA Be Entrepreneur pro naše středoškolské studenty ve věku od 14 do 17 let. Zpětná vazba, kterou jsem od studentů obdržel, byla velmi pozitivní a setkání se jim opravdu líbilo, studentům se líbilo především to, že je učili profesionálové z průmyslu a návštěva společnosti pro ně byla skvělou příležitostí vidět, jak se koncepty probírané ve třídě uvádějí do praxe v reálném světě.

Díky zkušenosti z programu JA Be Entrepreneur jsme se jako škola pro tento akademický rok přihlásili do JA Firma programu a těšíme se na další spolupráci s organizací Junior Achievement."

 

Generování PDF