0

Můj katalog

Tyto nemovitosti jste si vybral/a do svého katalogu. Budete-li mít zájem, můžete jednotlivé položky řadit dle potřeby, odebrat z katalogu nebo naopak přidat z dříve prohlížených položek. Stažení katalogu dokončíte stisknutím tlačítka „stáhnout můj katalog“.

Vybrané nemovitosti

Bytová jednotka projekt plocha karta nemovitosti transakce odebrat z katalogu

stáhnout katalog | stáhnout katalog / ceník

NAD MALÝM MÝTEM

Historie obytného domu Nad Malým mýtem sahá do období let 1929–1931, kdy byla budova projektována, postavena a následně kolaudována v souboru 14 téměř identických okolních domů.

Budova má jedno polozapuštěné podzemní podlaží, tři nadzemní podlaží a pod střechou se nachází podkroví, které je stavebně připravené pro další využití. Konstrukční systém objektu tvoří zděný trojtrakt, stropní konstrukce jsou dřevěné, vodorovně ztužené ve schodišti a středním traktu železobetonovým trámovým stropem. Střecha budovy je sedlová, díky svému vzhledu je často označována jako „áčková střecha“ a patří k nejčastějším typům. Hlavní nosnou konstrukci tvoří dřevěný krov, střešní krytina je tašková, materiálově velice odolná vůči teplotě a nepřízni počasí. Dům má původní dvojitá dřevěná dvoukřídlá okna s horní ventilací. Fasádní omítka je vápenná štuková bez zdobných elementů.

MATERIÁLY KE STAŽENÍ

Zobrazit dostupné jednotky

Generování PDF