" "
0

Můj katalog

Tyto nemovitosti jste si vybral/a do svého katalogu. Budete-li mít zájem, můžete jednotlivé položky řadit dle potřeby, odebrat z katalogu nebo naopak přidat z dříve prohlížených položek. Stažení katalogu dokončíte stisknutím tlačítka „stáhnout můj katalog“.

Vybrané nemovitosti

Bytová jednotka projekt plocha karta nemovitosti transakce odebrat z katalogu

stáhnout katalog | stáhnout katalog / ceník

správa majetku

V rámci uživatelského komfortu nabízí společnost City Home, která patří do skupiny SATPO management, s.r.o. svým klientům online zpracování veškerých požadavků týkající se správy majetku. 

 • Pro vložení Vašeho požadavku se nejprve přihlaste prostřednictvím formuláře „Přihlášení“ na horní liště webu. Uživatelské jméno je Váš email. Pokud neznáte své přihlašovací údaje, registrujte se nebo vyplňte formulář pro zaslání nového hesla
 • V klientské zóně je zobrazena sekce správy majetku, kde má klient možnost vložit jakýkoli požadavek do systému, který bude automaticky a v požadované lhůtě zpracován. Klikněte na ikonu "Nový požadavek", kde v dalším kroku můžete upřesnit Váš předmět požadavku. Po zadání uvidíte na této stránce komplexní přehled o stavu všech požadavků. Naší prioritou je rychlé a transparentní vyřízení k oboustranné spokojenosti. 
 • Prostřednictvím emailu, kterým se uživatel hlásí do klientské zóny, obdrží uživatel potvrzení o přijetí požadavku a bude průběžně informováni o průběhu vyřízení, ať už to bude termín místního šetření či akceptace/zamítnutí požadavku či informace o uzavření požadavku. 

Nahlásit požadavek lze nejen u jednotky, kdy požadavek může zadat nájemce v bytové jednotce, jeho zástupce nebo zaměstnanec naší společnosti, ale také u společných prostor, kdy požadavek může zadat správce domu, nájemce nebo zaměstnanec naší společnosti. Pro další informace nás kontaktujte e-mailem na: satpo@city-home.cz.
 

HAVARIJNÍ LINKA SPRÁVY OBJEKTU

Havarijní výjezdy jsou zpoplatněny dle platného ceníku Správce objektu, který je možný si vyžádat u Správy objektu nebo Výboru SVJ. Havarijní linka je určena pro naléhavé havarijní situace, které by bezprostředně ohrožovaly majetek a životy ostatních osob v objektu.
 

ZA HAVARIJNÍ SITUACE LZE POVAŽOVAT

 • voda: prasklá vodovodní stoupačka/potrubí, kde je vyžadováno uzavření hlavního ventilu (přívodu vody do objektu). Dočasně tak bude omezeno používání vody
 • elektrická energie: objektový výpadek elektrické energie, jiskření z elektorinstalace, elektrické zkraty
 • kanalizační potrubí: dojde-li k ucpání, rozpojení, zaplavení bytové jednotky z kanalizačního připojení
 • vytápění a ohřev: pokud došlo k prasknutí či rozpojení potrubí, otopných těles či regulačních armatur v bytové jednotce či společných prostorách
   

VEŘEJNÁ TELEFONNÍ ČÍSLA PRO HLÁŠENÍ PORUCH

 • elektrická energie PRE: 840 550 055 / EON: 800 225 577
 • plyn – poruchy Pražská Plynárenská: 1239
 • voda – poruchy 840 111 112 nebo 601 274 274
 • tísňová volání 112
 • záchranná služba 155
 • městská policie 156
 • státní policie 158
 • hasiči 150

Generování PDF