" "
0

Můj katalog

Tyto nemovitosti jste si vybral/a do svého katalogu. Budete-li mít zájem, můžete jednotlivé položky řadit dle potřeby, odebrat z katalogu nebo naopak přidat z dříve prohlížených položek. Stažení katalogu dokončíte stisknutím tlačítka „stáhnout můj katalog“.

Vybrané nemovitosti

Bytová jednotka projekt plocha karta nemovitosti transakce odebrat z katalogu

stáhnout katalog | stáhnout katalog / ceník

správa majetku

V rámci uživatelského komfortu nabízí společnost City Home, která patří do skupiny SATPO management, s.r.o. klientům zpracování veškerých požadavků týkající se správy majetku online.

Pro vložení Vašeho požadavku, prosím, je nutné, abyste se přihlásili prostřednictvím formuláře „Přihlášení“ na horní liště webu. Uživatelské jméno je Váš email. Pokud neznáte své přihlašovací údaje, registrujte se nebo vyplňte formulář pro zaslání nového hesla

V klientské zóně je zobrazena sekce SPRÁVA MAJETKU, kde má klient možnost vložit jakýkoli požadavek do systému, který bude automaticky a v požadované lhůtě zpracován. Klikněte na ikonu "NOVÝ POŽADAVEK", kde v dalším kroku můžete upřesnit Váš předmět požadavku. Po zadání uvidíte na této stránce komplexní přehled o stavu všech požadavků. Naší prioritou je rychlé a transparentní vyřízení k oboustranné spokojenosti. 

Nahlásit požadavek lze nejen u jednotky (požadavek může zadat nájemce v bytové jednotce, jeho zástupce nebo zaměstnanec SATPO management, s.r.o.), ale také u společných prostor (požadavek může zadat správce domu, nájemce nebo zaměstnanec SATPO management, s.r.o.).

Prostřednictvím emailu, který jste se uživatel hlásí do klientské zóny, obdrží uživatel potvrzení o přijetí požadavku a bude průběžně informováni o průběhu vyřízení, ať už to bude termín místního šetření či akceptace/zamítnutí požadavku či informace o uzavření požadavku. 

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte zástupce společnosti SATPO management, s.r.o. prostřednictvím e-mailu: sprava@city-home.cz

 

HAVARIJNÍ LINKA SPRÁVY OBJEKTU

Havarijní výjezdy jsou zpoplatněny dle platného ceníku Správce objektu, který je možný si vyžádat u Správy objektu nebo Výboru SVJ. Havarijní linka je určena pro naléhavé havarijní situace, které by bezprostředně ohrožovaly majetek a životy ostatních osob v objektu.

 

ZA HAVARIJNÍ SITUACE LZE POVAŽOVAT

voda: prasklá vodovodní stoupačka/potrubí, kde je vyžadováno uzavření hlavního ventilu (přívodu vody do objektu). Dočasně tak bude omezeno používání vody

elektrická energie: objektový výpadek elektrické energie, jiskření z elektorinstalace, elektrické zkraty

kanalizační potrubí: dojde-li k ucpání, rozpojení, zaplavení bytové jednotky z kanalizačního připojení

vytápění a ohřev: pokud došlo k prasknutí či rozpojení potrubí, otopných těles či regulačních armatur v bytové jednotce či společných prostorách

 

VEŘEJNÁ TELEFONNÍ ČÍSLA PRO HLÁŠENÍ PORUCH

elektrická energie PRE: 840 550 055 EON: 800 225 577

plyn – poruchy Pražská Plynárenská: 1239

voda – poruchy 840 111 112 nebo 601 274 274

tísňová volání 112

záchranná služba 155

městská policie 156

státní policie 158

hasiči 150

Generování PDF