0

Můj katalog

Tyto nemovitosti jste si vybral/a do svého katalogu. Budete-li mít zájem, můžete jednotlivé položky řadit dle potřeby, odebrat z katalogu nebo naopak přidat z dříve prohlížených položek. Stažení katalogu dokončíte stisknutím tlačítka „stáhnout můj katalog“.

Vybrané nemovitosti

Bytová jednotka projekt plocha karta nemovitosti transakce odebrat z katalogu

stáhnout katalog | stáhnout katalog / ceník

Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

  1. Kdo je správcem osobních údajů a kontakty na Správce

Společnost City Home, a.s., IČO 01384147, člen skupiny SATPO a společnost SATPO management, s.r.o., IČO 27650723 jako servisní společnost skupiny SATPO, obě se sídlem Praha 5, Holečkova 3331/35, PSČ 150 00, (dále jen společně „Správce“). V případě jakýchkoliv dotazů na zpracování Vašich osobních údajů nás kontaktujte písemně na výše uvedenou adresu, elektronicky na email info@satpo.cz či telefonicky 296 336 900 (tel. č. nepřijíma SMS).

 

  1. Jaké osobní údaje zpracováváme a z jakých zdrojů?

Osobní údaje získáváme z veřejně přístupného katastru nemovitostí a zahrnují jméno a příjmení, adresu. Dále zpracováváme osobní údaje, které získáme od Vás s Vaším souhlasem v rámci komunikace ohledně naší nabídky o koupi nemovitosti ve Vašem vlastnictví včetně historie aktivit při kontaktu s Vámi.

 

  1. Účel a způsoby zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem cílené nabídky o koupi nemovitosti ve Vašem vlastnictví, a to z důvodu existence oprávněného zájmu Správce spočívajícího v přímém marketingu. V případě udělení Vašeho souhlasu se zasíláním obchodních sdělení budeme zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem nabídky služeb skupiny SATPO a pro rozesílku našich novinek. Zpracování Vašich osobních údajů může být jak manuální, tak automatizované a probíhá v informačních systémech Správce. Vaše osobní údaje nebudou použity k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování.

 

  1. Jak dlouho osobní údaje uchováváme a komu je lze předat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytnou pro zpracování nabídky. V případě udělení souhlasu, bude Váš souhlas platit 5 let od jeho udělení, nebo do doby, než souhlas odvoláte. Po skončení platnosti a účinnosti souhlasu budou Vaše osobní údaje vymazány nebo zpracovány pouze v rozsahu a pro účely, ke kterým není podle právních předpisů nutný Váš souhlas. Vaše osobní údaje nepředáváme žádné třetí osobě s výjimkou plnění zákonných povinností Správce ani do žádné třetí země.

 

    5. Jak můžete svůj souhlas odvolat a jaká máte zákonná práva při zpracování osobních údajů?

Udělený souhlas lze kdykoli odvolat. Dále máte právo požádat Správce o poskytnutí informace o osobních údajích o Vás zpracovávaných a o odstranění závadného stavu (aktualizaci údajů). S tím dále souvisí Vaše právo žádat výmaz, popř. omezení zpracování. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, nebo právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Kontaktní údaje Správce jsou uvedeny v bodě 1.

 

Generování PDF