0

Můj katalog

Tyto nemovitosti jste si vybral/a do svého katalogu. Budete-li mít zájem, můžete jednotlivé položky řadit dle potřeby, odebrat z katalogu nebo naopak přidat z dříve prohlížených položek. Stažení katalogu dokončíte stisknutím tlačítka „stáhnout můj katalog“.

Vybrané nemovitosti

Bytová jednotka projekt plocha karta nemovitosti transakce odebrat z katalogu

stáhnout katalog | stáhnout katalog / ceník

22. 6. 2023 | Podílejte se na úspěchu City Home, investujte do našich dluhopisů

Využijte příležitost investovat do dluhopisů skupiny City Home Invest III, a.s., které emituje společnost City Home Finance III, s.r.o. Jedná se o dluhopisy s označením „CITY HOME VAR/27 “, ISIN CZ0003552143, s datem emise 20. července 2023, s atraktivním variabilním ročním výnosem vypláceným 2x ročně a se splatností v roce 2027. Riziko je mitigováno zejména diverzifikací portfolia. Podpořte další rozvoj společnosti na českém realitním trhu a podílejte se tak na našem úspěchu.

Subholding City Home Invest III, a.s. je součástí investiční skupiny SATPO Group se skoro 30letou zkušeností na realitním trhu a stabilním týmem (40+) profesionálů, která investuje v několika realitních oblastech. Mezi nejvýznamnější patří ideální podíly v činžovních domech zejména v Praze, celé bytové domy, dále pak developerské projekty a pozemky pro budoucí development. 

Hlavními přednostmi emise dluhopisů CITY HOME VAR/27 jsou: 

  • atraktivní variabilní roční výnos ve výši 6M PRIBOR + 4,0 % p. a. - k datu 19. 6. 2023 by odpovídalo ročnímu výnosu 11,16 % (min. výnos 7,0 % p. a.),
  • splatnost 4 roky a výplata úrokového výnosu 2x za rok,
  • diverzifikované portfolio v objemu 45 projektů,
  • odolnost vůči změnám na realitním trhu.

Prostředky získané z emise dluhopisů CITY HOME VAR/27 budou použity na refinancování stávajících dluhopisů City Home 5,00/23, ISIN CZ0003517559 (se splatností 15. října 2023) a na podporu růstu osvědčených a úspěšných aktivit subholdingu City Home Invest III, a.s. (nákup ideálních podílů v činžovních domech).

Emise dluhopisů CITY HOME VAR/27 je logickým pokračováním několika úspěšných emisí dluhopisových instrumentů a investičních certifikátů realizovaných jak na jednotlivých projektech, tak i na úrovni investiční skupiny SATPO Group. V rámci investiční skupiny SATPO Group bylo již úspěšně realizováno celkem 7 emisí ve výši cca 1,5 mld. Kč. 

V případě zájmu o naše dluhopisy s atraktivním výnosem nebo v případě, že budete potřebovat zodpovědět jakékoli dotazy, navštivte webový portál opPortunity, kde jsou veškeré informace a kontaktní údaje. Kontaktovat můžete i prodejní tým společnosti WOOD & Company Financial Services, a.s. 

Emitentem dluhopisů je společnost City Home Finance III, s.r.o. ze skupiny City Home, a.s., která patří do investiční skupiny SATPO Group.

Manažerem emise je společnost WOOD & Company Financial Services, a.s.

Pro účely veřejné nabídky a přijetí dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu vydala společnost City Home Finance III, s.r.o. dne 14. června 2023 základní prospekt dluhopisového programu zřízeného v roce 2023 na dobu 10 let v maximální celkové jmenovité hodnotě nesplacených dluhopisů ve výši 1.000.000.000 Kč, který byl schválen rozhodnutím ČNB ze dne 15. června 2023, jež nabylo právní moci dne 17. června 2023. K tomuto základnímu prospektu byly dne 20. června 2023 vyhotoveny konečné podmínky, jež obsahují doplněk dluhopisového programu vztahující se k emisi dluhopisů CITY HOME VAR/27, ISIN CZ0003552143.

Veškeré informace o vydaném Prospektu, jeho případné dodatky, jakož i ostatní uveřejněné dokumenty, historické finanční údaje a zprávy auditora, jsou k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách emitenta: https://www.city-home.cz/pro-investory.


Napište nám

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle Podmínek zpracování osobních údajů.


Zpět na přehled novinek

Generování PDF