Smluvní podmínky

Prodejní poradce naší společnosti Vás rád seznámí se všemi možnostmi pronájmu. Dále jsme připraveni nabídnout v případě zájmu služby stěhování či poradenské a právní služby.

OBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRONÁJMU

Nájem na dobu určitou:

Cena pronájmu bez DPH (DPH záleží na nájemci)

 • 150 Kč / m2  / měsíc kancelář

 • 120 Kč  / m2 / měsíc sklad

SLUŽBY

 • záloha dle aktuálních evidenčních listů

Roční vyúčtování služeb do 31/7 následující roku, bude rozpočítáno dle metrů + možnost změny výše záloh dle vyúčtování

UKONČENÍ SMLOUVY

 • uplynutím doby sjednání nájmu

 • při hrubém porušení nájmu

  PLATBY NÁJEMNÉHO A SLUŽBY

 • měsíční, splatnost do 20. dne měsíce předcházejícího na základě faktury zaslané e-mailem

 • první platba bude dopočítána dle daného dne v měsíci

 • inflační doložka dle ČNB

  KAUCE

 • tří měsíční, splatná do dne předání jednotky

  Obecné podmínky:

 • internet, TV poplatky si řeší nájemce sám a na své náklady

 • nájemce si dělá drobné opravy na své náklady do výše jeden měsíční nájem /rok

 • způsob doručování e-mailem

 • zajištění požární bezpečnosti i BOZP – je na nájemci

 • pojištění

 • povinnost nájemce pojistit v rozsahu pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu, dále pojištění za škodu z provozování podnikatelské činnosti a případně také pojištění za škodu způsobenou na pronajatých nemovitostech. Pronajímatel nemovitost, případně vybavení, pokud je. Povinnost nájemce toto pronajímateli předložit a v kopii předat do dne převzetí jednotky do nájmu

 • předání nájemci po podpisu NS a zaplacení kauce

 • předání nájemcem zpět pronajímateli

   • dle termínu v nájemní smlouvě a na základě výzvy s přesným termínem do kdy je nájemce povinen předat v původním stavu bez opotřebení – případně dle dohody