Smluvní podmínky

Prodejní poradce naší společnosti Vás rád seznámí se všemi možnostmi pronájmu. Dále jsme připraveni nabídnout v případě zájmu služby stěhování či poradenské a právní služby.

OBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRONÁJMU

1. Nájem na dobu určitou (min. 2 roky):

Cena pronájmu bez DPH (DPH záleží na nájemci)

 • 180 Kč / m2  / měsíc kancelář
 •  110 Kč  / m2 / měsíc sklad

SLUŽBY

 • záloha 53,- Kč  / m2  / měsíc + DPH

Roční vyúčtování služeb do 31/7 následující roku, bude rozpočítáno dle metrů + možnost změny výše záloh dle vyúčtování

UKONČENÍ SMLOUVY

 • uplynutím doby sjednání nájmu
 • při hrubém porušení nájmu

PLATBY NÁJEMNÉHO A SLUŽBY

 • měsíční, splatnost do 20. dne měsíce předcházejícího na základě faktury zaslané e-mailem
 • první platba bude dopočítána dle daného dne v měsíci
 • Inflační doložka dle ČNB

KAUCE

 • tří měsíční (včetně DPH), splatná do dne předání jednotky

 2.  Nájem na dobu neurčitou:

 • cena pronájmu bez DPH (DPH záleží na nájemci)
 •  200 Kč / m2 / měsíc kancelář
 • 120 Kč / m2 / sklad

SLUŽBY

 • záloha 53,- Kč  /m2 / měsíc + DPH

Roční vyúčtování služeb do 31/7 následující roku, bude rozpočítáno dle metrů + možnost změny výše záloh dle vyúčtování

UKONČENÍ SMLOUVY

 • Výpovědní lhůta 3 měsíce
 • Při hrubém porušení nájmu

PLATBY ZA NÁJEM A SLUŽBY

 • měsíční, splatnost do 20. dne měsíce předcházejícího na základě faktury zaslané e-mailem
 • první platba bude dopočítána dle daného dne v měsíci
 • Inflační doložka dle ČNB

KAUCE

 • měsíční (včetně DPH), splatná do dne předání jednotky

 

Obecné podmínky:

 • Internet, TV poplatky si řeší nájemce sám a na své náklady
 • nájemce si dělá drobné opravy na své náklady do výše jeden měsíční nájem /rok
 • způsob doručování e-mailem

Podnájem možný pouze za předpokladu výslovného písemného souhlasu pronajímatele

 • zajištění požární bezpečnosti i BOZP – je na nájemci
 • Pojištění
 • Povinnost nájemce pojistit v rozsahu pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu, dále pojištění za škodu z provozování podnikatelské činnosti a případně také pojištění za škodu způsobenou na pronajatých nemovitostech. Pronajímatel nemovitost, případně vybavení, pokud je. Povinnost nájemce toto pronajímateli předložit a v kopii předat do dne převzetí jednotky do nájmu
 • Předání nájemci po podpisu NS a zaplacení kauce
 • Předání nájemcem zpět pronajímateli
   • dle termínu v nájemní smlouvě a na základě výzvy s přesným termínem do kdy je nájemce povinen předat v původním stavu bez opotřebení – případně dle dohody