Karlín byl založen roku 1817 a na počest manželky císaře Františka I. Karolíny Augusty byl takto pojmenován. Z historie stojí za zmínku, že v roce 1837 právě v Karlíně byla postavena první pražská plynárna, která zásobovala svítiplynem 200 lamp v centru města. Po zbourání městských hradeb v 70. letech 19. století patřily tamní pozemky k nejlevnějším, proto zde vyrostla řada průmyslových závodů a obytných domů, na někdejším Rohanském ostrově byly vybudovány nové výrobní podniky a blíže k Vítkovu potom obytné domy. Součástí Velké Prahy se stal Karlín až v roce 1922.

Významnou stavbou čtvrti je Negrelliho viadukt, někdy též zvaný Karlínský, který spojuje Masarykovo nádraží s nádražím Praha-Bubny. Později zde přibyl hotel Olympik, jako připomínka tehdejších snah o pořádání Olympijských her. Za významné stavby lze považovat i Danube House, Nile House, které vtiskly této pražské části „novou komerční tvář“, dále pak Kostel sv. Cyrila a Metoděje či Karlínská Synagoga. První stanice metra na území Karlína byla Florenc již v roce 1974 a později stanice Křižíkova a Invalidovna, obecně je zde hustá dopravní síť a komfortní dostupnost do centra Prahy, ať už MHD či vlastním vozem.

V roce 2002 zcela zatopila a zdevastovala Karlín povodeň, která způsobila pád několika domů, a trvalo rok, než se zde život vrátil k normálu. Na jaře roku 2006 byla dokončena protipovodňová ochrana Karlína a Libně a zahájila se intenzivní výstavba. Nové objekty se budují převážně mezi Rohanským nábřežím a Vltavou. Ve starém Karlíně se většinou jedná o přestavby nebo dostavby starých továrních objektů.

Díky urbanistickému vlivu Karlín nesmírně zkrásněl, některá méně udržovaná místa se prosvětlila a otevřela se lidem. Místní obyvatelé využívají bez rozdílu věku hodiny v Aikidu Karlín, lekcí na golfovém odpališti, mohou přijít si zacvičit do karlínské tělocvičny jednoty Sokol – Karlín či si zahrát tenis na tenisových kurtech. Pro pěší a cyklisty je zde raritou Žižkovský tunel, zvaný též Karlínský tunel, je pod kopcem Vítkov spojující Karlín.

Pražský Karlín se stává velmi atraktivní lokalitou, neboť je v těsné blízkosti historického centra Prahy a díky komerční a obchodní výstavbě zde přirozeně stoupá poptávka po bydlení.